Специални повдигателни устройства

Нашата широка гама от товаро-разтоварни съоръжения е съобразена с вашите нужди.

Специални решения могат да бъдат реализирани.