Еластични обшивки

Възстановяване

Поправете вашата еластична обшивка професионално сами!

Характеристики:

Износоустойчив

Химикоустойчив

Много еластичен

Микробоустойчив

Защитен срещи хидролизи

Устойчив на морска вода

Висока устойчивост на абразия

 

        Представяме ви еластичен материал на полиуретанова основа , който се използва за поправка на износена обшивка. Работата с материала е лесна и обикновено може безпроблемно да се извършва на мястото на прилагане. С разбъркване в съотношение 1:1 не се нуждаете от определена скала. Опаковката на всеки компонент съдържа точното съотношение. Това елиминира грешки при дозировката.