Разгледайте видео представяне на анкерните системи:

Анкерна система за гаражни клетки

Анкер с обла глава

Анкер с обла глава – вариант 2

Анкер с обла глава – вариант 3

Power Box система

Power Duo система

Power Duo система – вариант 2

Система за намаляване на шума

Анкерна система за сандвич панели

Анкерна система за обръщане и транспортиране на бетонови гърнета