Четки за индустрията

  От пътно почистване до почистване на промишлени подове, от производството на бетонови продукти до отглеждане на добитък – нашите дълбоки познания за изискванията на клиентите ни помага да създадем гъвкави решения, адаптирани към всяко едно отделно приложение. Наясно сме с факта, че всяка  машина е толкова добра, колкото неговата четка.

  За постигане на най-добри резултати ние разработваме перфектни системи за всяко приложение в кооперация с производителите на машини и превозни средства.

Валцова четка

  Нашето портфолио включва голям набор различни видове четки за почистване на големи повърхности.  Това може да включва четки с мек пластмасов косъм  за почистване на праф или четки с твърд метален косъм за почистване на натрошен материал от строителни площадки – нашите четки са идеално приспособени към приложението и типа на използваната машината.

Челна валцова четка

  Челната валцова четка се предимно използвани за „хвърляне“ на отломки към контейнерите на машината. Подредбата и дебелината на косъма на четката са решителни фактори за постигане на оптимално почистване. Валцовите четки могат да бъдат точно приспособени за всеки тип и модел машина.

Кръгли четки

  Кръглите четки са проектирани за използване при екстремните условия на грапавите повърхности. Обикновено са оборудвани с плоски метални влакна, които са в състояние да премахнат устойчиви и засъхнали петна по уличните изивки. В зависимост от приложението могат да се предложат четки с пластмасов косъм или комбинация от пластмасов косъм и плоско метално влакно.

Пръстеновидни четки

  Пръстеновидните четки имат дълъг експлоатацинен живот. Предлагаме идеални решения според приложението като класическа линия (прав косъм), вълновидна линия и линия за сняг.

Четки за премахване на тревни растения

  Четките надделяват над другите технологии за премахване на растения без билкови свойства. Използват се снопове от плоски метални влакна, снопове от преплетени стоманени влакна за голям ефект на отскубване, или снопове от найлонови влакна за леко премахване. Предлагаме чудесни решения за всяко едно приложение.

Четки за почистване на сняг

  Механичното снегопочистване е много ефективно и влияе много по-благоприятно на околната среда отколкото химическото снегопочистване. Комбинацията от материали и тяхната подредба по валяците са специално проектирани за високи скорости на въртене, влажности и висока температура.

Четки за почистване на мантинели

  Пътните мантинели трябва да се почистват за осигуряване на безопасност при пътуване. Четките са специално проектирани да почистват безупречно без да оставят драсотини по мантинелите.