Щипки за палетизатор и протектори

Протектор на бетонови тръби за мотокар

 

    Като сглобяема част, този протектор е изключително разходно ефективен и гъвкав. Поставянето и премахването му са наистина много лесни.

 

Предимства:

  • Няма повреди и остатъци от боя по бетоновите тръби
  • Увеличава безопасността при транспортиране
  • Индивидуално заменими
  • Могат да се поставят чрез болтове или заварки, взависимост от скобрата за монтаж

Щипките, се предлагат за машини за опаковане и препозициониране като мотокари, палетизатори в производствени предприятия и др.

 

Предимства:

  • Много добрият захват наистина Ви спеспява време: Не е нужно Камъни и палети да се захващат напълно хоризонтално.
  • Намалява разходите за персонал и поддръжка: Материалът не става крехък с времето и в сравнение с гумата предлага далеч по-дълъг експлоатационен живот.
  • Предотвратява материални повреди и абразивни остатъци, за разлика от случайте, където се използва гума.